Çështje gjyqësore (Përfaqësimi në gjykatë)

Fana Law & Consulting ofron shërbim përfaqesimi në të gjitha shkallët e sistemit gjyqësor në Shqipëri dhe në gjykatat ndërkombëtare.

Ne kemi përvojë të gjerë në përfaqesimin e çështjeve të ndryshme gjyqësore si:

  • Çështje penale;
  • Çështje Civile;
  • Çështje të së drejtës familjare;
  • Konflikte tregtare;
  • Çështje administrative;
  • Të tjera.

Zgjedhja e një avokati është shumë e rëndësishme në suksesin e çështjes. Avokatët tanë kanë përvojën unike të përfaqësimit me sukses të klientëve në të gjitha shkallët e gjykimit, sukses shumëvjeçar i njohur publikisht.